Ide predovšetkým o prípady, keď nie je dostatočný časový priestor na predaj nehnuteľnosti bežnou cestou, ktorá je zdĺhavá. Väčšinou je v spomínaných prípadoch dôvodom exekučné konanie, dlhy, neúnosné splácanie úverov, alebo aj využitie rýchlej hotovosti na kúpu inej nehnuteľnosti. Cena nehnuteľnosti je určovaná pri priamoj obhliadke našim pracovníkom a po zistení všetkých náležitostí, ktoré s predmetnou nehnuteľnosťou súvisia.

Oddlženie je určené pre lúdi, ktorí chcú ponechať alebo kúpiť nehnuteľnosť založenú ťarchami (exekúcia, záložné pravo súkromnej osoby, nebankového subjektu a t.d.) Banky v tomto prípade nie sú ochotní dať do zábezpeky nehnuteľnosti a preto potrebujete nás, aby sme ten problém za Vás vyriešili. Riešime to tak, že vyplatíme všetky dlhý a Vy dostanete „čistú“ nehnuteľnosť.

Výkup aj oddlženie sa týka nehnuteľností každého typu: byty v osobnom aj v družstevnom vlastníctve, domy, chaty a iné rekreačné objekty, pozemky.

Všetky právne podklady aj náležitosti vybavíme za Vás!